Používáte Internet Explorer verze 6 nebo nižší - stránky nemusí být plně funkční!
DOPORUČUJEME: Trička s potiskem | Tašky & Batohy

Podmínky užití stránek

  1. Provozovatelem internetových stránek www.byty-domy-reality.cz a www.atrade.cz je společnost European Atrade s.r.o., (dále jen „Provozovatel“), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorský zákon“) oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.
  2. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.byty-domy-reality.cz a www.atrade.cz (dále jen „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.byty-domy-reality.cz a www.atrade.cz. Před užíváním těchto stránek www.byty-domy-reality.cz a www.atrade.cz se proto prosím seznamte s obsahem Podmínek.
  3. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky www.byty-domy-reality.cz a www.atrade.cz jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s Autorským zákonem. Přístup a užití stránek www.byty-domy-reality.cz a www.atrade.cz je bezplatné.
  4. Některé z informací publikovaných na stránkách www.byty-domy-reality.cz a www.atrade.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.
  5. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.byty-domy-reality.cz a www.atrade.cz.
  6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.byty-domy-reality.cz a www.atrade.cz.
  7. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.byty-domy-reality.cz a www.atrade.cz.
  8. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek  www.byty-domy-reality.cz a www.atrade.cz.
  9. S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.byty-domy-reality.cz a www.atrade.cz povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem stránek www.byty-domy-reality.cz a www.atrade.cz, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

 © 2007 - 2021 European Atrade s.r.o. , Všechna práva vyhrazena - Podmínky užití
Provozovatel Atrade reality - European Atrade spol. s r.o., Koněvova 43, 130 00 Praha 3 - IČO: 27192644 DIČ: CZ27192644 - Tel 602 378 000 | Design by Art-Pgn
Vytvoření stránky trvalo: 0.014 sekund